Resursi kluba u funkciju borbe protiv koronavirusa (foto)

  • 23/03/2020

Svi resursi OKK Sloboda stavljeni su na raspolaganje Kriznom štabu Grada Tuzle u borbi protiv koronavirusa.

LED displeji, web stranica, socijalne mreže sa preko 15 000 pratitelja kao i sva vozila kluba u funkciji su dobrobiti i zdravlja naših sugrađana. Pomozimo svi!

OKK Sloboda