Uprava


Uprava OKK “Sloboda”:


 • Predsjednik kluba: mr Aid Berbić
 • Generalni sekretar: Jasenko Elezović
 • Predsjednik Skupštine kluba: Esad Karamović

Skupština kluba broji 50 članova i ona je glavni upravljački organ OKK “Sloboda”.


Prvi tim OKK “Sloboda”:


 • Šef stručnog štaba: Velimir Gašić
 • Pomoćni trener: Eldar Kavgić
 • Kondicioni trener: Edin Užičanin
 • Klupski ljekar: dr Mensur Hadžibeganović
 • Fizioterapeut: Elvir Bijedić
 • Fizioterapeut: Admir Topčagić

 Mlađe selekcije OKK “Sloboda”:


 •  Koordinatori mlađih selekcija: Jasenko Elezović, Damir Osmanović
 • Treneri mlađih selekcija: Adnan Hodžić, Goran Petrović, Eldar Kavgić, Samir Suljanović, Anadin Jahić, Nenad Ćuk, Rusmir Šibonjić, Ekrem Čolo, Mario Marjanović, Jasmin Gološ, Amer Šabaškić